Terapeutisk tilgang, faglighed og etik
Min terapeutiske tilgang er ikke låst til en bestemt metode, men mit fundament er humanistisk (personcentreret) og eksistentielt orienteret. Her er selve livet og det at kunne stå frem som den man er i livet, en nøgle til at komme overens med de vanskeligheder tilværelsen byder os. Det handler ikke om at skabe et idealbillede - at stå frem som sig selv skal istedet forstås som et møde med alt det stof vi som mennesker er gjort af, både vanskeligheder og ressourcer.
 
Jeg lægger meget vægt på at støtte og styrke selvet - for det er helt centralt for at vi kan folde os ud i livet, at vi kan finde styrke i at være dem vi faktisk er. Og det er ikke et ego-projekt der alene handler om at se indad. At få større kendskab og komme mere overens med sig selv, peger ligeså meget ud mod den verden vi alle er en del af og som vores liv er forankret i. Det øger muligheden for mere tillidsfulde relationer og for at kunne møde omverdenen mere åbent.
 
Terapien giver samtidig et indblik i mentale og følelsesmæsige processor og hvordan de kobler sig til sanselige og kropslige reaktioner, at det ikke alene handler om tankeprocessor. Samlet kan vi over tid, skabe liv og bevægelse, der hvor det før føltes mest lukket og låst - og skabe bedre forbindelse til den indre trygge kerne, den som viser sig som ro i sindet.
Uddannelse, rådgivning m.m.
Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Jeg arbejder desuden som frivillig rådgiver i CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Jeg får løbende supervision, deltager i kurser og seminarer og er aktiv i forskellige faglige fora med fokus på psykologi, terapi og filosofi.
Psykoterapeut MPF
MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen optager kun medlemmer der har gennemgået en af foreningen godkendt uddannelse som psykoterapeut og som samtidig har en tilstrækkelig faglig og uddannelsesmæssig baggrund iøvrigt. I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel - det kan derfor være betryggende for den der opsøger terapi, at vide at der er tilstrækkelig faglig tyngde hos terapeuten. Se mere her
Faglig åbenhed
Jeg er fagligt meget nysgerrig og i princippet åben for alt der kan hjælpe den enkelte. Jeg betragter psykoterapi som et levende fag der kan hente inspiration fra mange sider. Denne åbne tilgang har jeg parallelt med en hvis jordbundethed, og hvad jeg betragter som sund skepsis overfor magiske enkeltpersoner og spritny mirakelterapi. Der findes masser af seriøs og velunderbygget teori og praksis i det psykologiske og terapeutiske felt, ofte udviklet gennem generationer - så der er en solid erfaring og teoridannelse at balancere nye teorier og forestillinger op imod.

Og så er der en meget vigtig menneskelig og relationel komponent i al samtaleterapi. Det er her den individuelle terapeut har noget særligt at tilbyde, stedet hvor det menneskelige møde finder sted. Her kommer personlig livserfaring og intuitiv fornemmelse for hvad der er meningsfuldt for den enkelte, i spil. Jeg er stor tilhænger af Irvin Yaloms (amerikansk psykiater, med et langt liv i eksistentiel psykoterapeutisk praksis) idé om at: "opfinde en ny terapi til hver klient". For selvom psykologiske teorier er vigtige for den udøvende terapeut, kan selve terapien, ligesom livet selv, ikke sættes på fast formel. Min kunstneriske baggrund spiller også en rolle for min faglighed, ligsom mit rådgivningsarbejde (for seksuelt misbrugte) tilbagevendende skærper min bevidsthed om at hjælp er mulig, også der hvor smerten er størst.
Etik
I det terapeutiske arbejde bør etikken altid vægtes meget højt. Det er vigtigt både for klienten, terapeuten og for faget - høje etiske standarder gør at vi kan arbejde tillidsfuldt sammen i et fortroligt rum.

Jeg gør mit yderste for at holde alle retningslinier som beskytter den enkelte klient - hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du ønsker et overblik, følger jeg de etiske retningslinier som Dansk Psykoterapeutforening har formuleret, de kan læses her:  etikregler