Terapeutisk tilgang, faglighed og etik
Min terapeutiske tilgang er ikke låst til en bestemt metode, men mit fundament er humanistisk (personcentreret) og eksistentielt orienteret. Her er selve livet og det at kunne stå frem som den man er i livet, en nøgle til at komme overens med de vanskeligheder tilværelsen byder os. Det handler ikke om at skabe et idealbillede - at stå frem som sig selv skal istedet forstås som et møde med alt det stof vi som mennesker er gjort af, både vanskeligheder og ressourcer.

Jeg lægger meget vægt på at støtte og styrke selvet - for det er helt centralt for at vi kan folde os ud i livet, at vi kan finde styrke i at være dem vi faktisk er. Og det er ikke et ego-projekt der alene handler om at se indad. At få større kendskab og komme mere overens med sig selv peger ligeså meget ud mod den verden vi alle er en del af og som vores liv er forankret i. Det øger muligheden for mere tillidsfulde relationer og for at kunne møde omverdenen mere åbent.

Terapien giver samtidig mulighed for indblik i mentale og følelsesmæsige processor og hvordan de kobler sig til sanselige og kropslige reaktioner, at det ikke alene handler om tankeprocessor. Samlet kan vi over tid, skabe liv og bevægelse, der hvor det før føltes mest lukket og låst. Oven i det, vil de fleste opleve en meget attraktiv bivirkning ved få større indre tryghed - nemlig ro i sindet.
Faglighed
Jeg er uddannet psykoterapeut, fagligt meget nysgerrig og i princippet åben for alt der kan hjælpe den enkelte. Jeg betragter psykoterapi som et levende fag der kan hente inspiration fra mange sider. Denne åbne tilgang har jeg parallelt med en hvis jordbundethed, og hvad jeg betragter som sund skepsis overfor magiske enkeltpersoner og spritny mirakelterapi. Der findes masser af seriøs og velunderbygget teori og praksis i det psykologiske og terapeutiske felt, ofte udviklet gennem generationer - så der er en solid erfaring og teoridannelse at balancere nye teorier og forestillinger op imod.

Og så er der en meget vigtig menneskelig og relationel komponent i al samtaleterapi. Det er her den individuelle terapeut har noget særligt at tilbyde, stedet hvor det menneskelige møde (som jeg vender tilbage til nedenfor) finder sted. Her kommer personlig livserfaring og intuitiv fornemmelse for hvad der er meningsfuldt for den enkelte, i spil. Jeg er stor tilhænger af Irvin Yaloms (amerikansk psykiater, med et langt liv i psykoterapeutisk praksis) idé om at: "opfinde en ny terapi til hver klient". For selvom psykologiske teorier er vigtige for den udøvende terapeut, kan selve terapien, ligesom livet selv, ikke sættes på fast formel. Min kunstneriske baggrund spiller også en rolle for min faglighed, ligsom mit rådgivningsarbejde (for seksuelt misbrugte) tilbagevendende skærper min bevidsthed om at hjælp er mulig, også der hvor smerten er størst.
Uddannelse, supervision m.m.
Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Jeg arbejder desuden som frivillig rådgiver i CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Jeg modtager løbende supervision, deltager i kurser og seminarer og er aktiv i forskellige faglige fora med fokus på psykoterapi og filosofi.
Praksis - hvad virker i terapi
Der findes en ting som har en helt fundamental betydning i det terapeutiske arbejde. Noget som har en tendens til at blive overset, selvom effekten er særdeles velunderbygget. En essens, foruden hvilken, selv den mest imponerende teoretiske kunnen, kommer til kort. Det handler om kvaliteten af kontakten mellem terapeut og klient, det som i fagsproget kendes som de "relationelle" eller de "non-specifikke" faktorer. Det er i kraft af dem den såkaldt "terapeutiske alliance" opbygges, det er her vi skaber den tillid og fordybelse som terapien virker igennem.

Uden tilstrækkelig god kontakt bliver terapien livløs og i værste fald virkningsløs. Mange der har været i psykoterapi uden at blive ordentligt mødt af terapeuten/psykologen, vil genkende fornemmelsen - at der ikke rigtig sker noget. Terapi bør være en levende dynamisk proces, der hele tiden holder fokus på det der er vigtigt for klienten, støttet og forstærket af terapeutens faglighed, og altså ikke mindst, medmenneskelighed. Eller sagt på en anden måde: Som mennesker heler vi relationelt - derfor bør mødet, kontakten, respekten og tålmodigheden (alt det der kendetegner en god relation) gives særlig opmærksomhed i det terapeutiske arbejde.
Terapiretninger - et broget felt
Af samme grund skal man ikke lade sig slå ud af det hav af forskellige terapiretninger som findes. De skaber nemt forvirring, ikke mindst hos den der opsøger terapi - hvad er forskellen, hvad skal jeg vælge? Hvis du ikke kan finde en terapi-retning, som du tænker er særligt meningsfuld for dig, så husk på de relationelle faktorer. Vælg så vidt muligt en terapeut du har god kemi med - en hvor du føler dig mødt, set, hørt og respekteret.
Psykoterapeut MPF
MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen optager kun medlemmer der har gennemgået en af foreningen godkendt uddannelse som psykoterapeut og som samtidig har en tilstrækkelig faglig og uddannelsesmæssig baggrund iøvrigt. I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel - det kan derfor være betryggende for den der opsøger terapi, at vide at der er tilstrækkelig faglig tyngde hos terapeuten. Se mere her
Etik
I det terapeutiske arbejde bør etikken altid vægtes meget højt. Det er vigtigt både for klienten, terapeuten og for faget - høje etiske standarder gør at vi kan arbejde tillidsfuldt sammen i et fortroligt rum.

Jeg gør mit yderste for at holde alle retningslinier som beskytter den enkelte klient - hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du ønsker et overblik, følger jeg de etiske retningslinier som Dansk Psykoterapeutforening har formuleret, de kan læses her:  etikregler