Samtaler om livet
Den eksistentielle samtale er fundamentet i min terapeutiske tilgang. Ikke som en metode jeg er låst til, men som en base terapien kan vokse ud fra. Her er selve livet og det at kunne stå frem som den man er, en nøgle til at kunne balancere bedre med sig selv i livet. Det handler ikke om at skabe et idealbillede, men at møde det stof vi som mennesker er gjort af, både vanskeligheder og ressourcer. Tilværelsen formes af den måde vi er i livet på, med de vilkår der nu engang er.
Kroppens signaler
Og det står ikke alene. Som mennesker er vi et samlet system, hvor både intellekt, følelser og kropslige funktioner og fornemmelser spiller ind. Alle dele er forbundne og taler ind i hinanden. Oplevelser af fx angst og frygt er naturlige fænomener, som vi fremfor alt mærker og ikke altid kan sætte ord på. Kroppen signalerer simpelthen til os at der kan være fare på færde. Menneskets naturlige ængstelighed har været godt for vores overlevelse, men det kan tage overhånd og komme ud af balance og sætte sig som angst og depressive tilstande. Næsten alle vil genkende hvordan kroppens signaler skifter med vores humør, at vi både kan være dybt tyngede og andre gange føler stor lettelse. Derfor giver det god mening, at have et sanseligt aspekt med i terapien, at integrere disse oplevelser i den terapeutiske proces.
At styrke selvet
En tredie ting jeg lægger vægt på, er at støtte og styrke selvet - for det er helt centralt for at vi kan folde os ud i livet, at vi kan finde styrke i at være dem vi faktisk er. Og det er ikke et ego-projekt der alene handler om at se indad. At få større kendskab og komme mere overens med sig selv, peger ligeså meget ud mod den verden vi alle er en del af og som vores liv er forankret i. Det øger muligheden for at kunne møde omverdenen mere åbent og skabe mere tillidsfulde relationer.
Hvad kan jeg forvente af terapi?
Det er altid et godt spørgsmål, men også et der ikke har klare svar. Terapi er individuelt, behov adskiller sig fra menneske til menneske og resultater af terapi gør det samme. Jo klarere dine ønsker er, jo bedre kan du umiddelbart mærke om du oplever terapien er virksom og hjælpsom. Omvendt kan der i et terapeutisk forløb ske helt uventede ting som kan være decideret livsforandrende, selvom de ikke i udgangspunktet handlede om et tema der var i fokus. Så selvom vi i en hvis forstand bevæger os på  flydende grund - sådan er det med sindet - er potentialet stort.
Uddannelse, rådgivning m.m.
Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Udover min psykoterautiske praksis, har jeg flere års erfaring som rådgiver, bla. i CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Jeg får løbende supervision, deltager i kurser og seminarer og er aktiv i forskellige faglige fora med fokus på psykologi, terapi og filosofi.
Psykoterapeut MPF
MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen optager kun medlemmer der har gennemgået en af foreningen godkendt uddannelse som psykoterapeut og som samtidig har en tilstrækkelig faglig og uddannelsesmæssig baggrund iøvrigt. I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel - det kan derfor være betryggende for den der opsøger terapi, at vide at der er tilstrækkelig faglig tyngde hos terapeuten. Se mere her
Etik
I det terapeutiske arbejde bør etikken, herunder den vigtige tavshedspligt, altid vægtes meget højt. Det har afgørende betydning, for både klienten, terapeuten og for faget - høje etiske standarder gør at vi kan arbejde tillidsfuldt sammen i et fortroligt rum.

Jeg gør mit yderste for at holde alle retningslinier som beskytter den enkelte klient - hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du ønsker et overblik, følger jeg de etiske retningslinier som Dansk Psykoterapeutforening har formuleret, de kan læses her:  etikregler