Terapeutisk tilgang, faglighed og etik
Den eksistentielle samtale er fundamentet i mit arbejde med terapi. Ikke som en metode jeg er låst til, men snarere som en base terapien kan vokse ud fra. Her er selve livet og det at kunne stå frem som den man er i livet, en nøgle til at komme overens med de vanskeligheder tilværelsen byder os. Ikke ved at skabe et idealbillede, men ved møde alt det stof vi som mennesker er gjort af, både vanskeligheder og ressourcer - og at tilværelsen formes af den måde vi er i livet på, med vores tanker, forestillinger og erfaringer.
 
Og det står ikke alene. Som mennesker er vi et samlet system, hvor noget er intellekt, andet følelser og noget tredie er kropslige funktioner og fornemmelser - alle dele er forbundne og taler ind i hinanden. Derfor giver det god mening, at have et sanseligt aspekt med i terapien. Oplevelser af angst og frygt er overlevelsesmekanismer, forbundet til nervesystemet, noget som vi fremfor alt mærker og ikke altid kan sætte ord på. Det samme kan opleves ved skam eller det at føle sig dybt alene, at det ofte er forbundet til en kropslig sansning - måske som en urolig fornemmelse i maven, en klump i halsen, eller tilbageholdt åndedræt. Alle kender kroppens måde at reagerer på og hvordan det skifter med vores humør. Det er oplagt at integrere disse oplevelser i den terapeutiske proces. Det kan blandt andet ske ved, at finde ord der beskriver sansningen indefra og i kraft af det, billedligt talt, løfte den ud som et fænomen vi kan kaste lys på, blive mere fortrolig med, ja måske få en opklaring af. Rent metodisk bruger jeg blandt andet såkaldt "focusing" til dette i terapien.
 
En tredie ting jeg tillægger stor betydning, er at støtte og styrke selvet - for det er helt centralt for at vi kan folde os ud i livet, at vi kan finde styrke i at være dem vi faktisk er. Og det er ikke et ego-projekt der alene handler om at se indad. At få større kendskab og komme mere overens med sig selv, peger ligeså meget ud mod den verden vi alle er en del af og som vores liv er forankret i. Det øger muligheden for at kunne møde omverdenen mere åbent og skabe mere tillidsfulde relationer.
Hvad kan jeg forvente af terapi?
Det er altid et godt spørgsmål, men også et der ikke har klare svar. Terapi er individuelt, behov adskiller sig fra menneske til menneske og resultater af terapi gør det samme. Jo klarere dine ønsker er, jo bedre kan du umiddelbart mærke om du oplever terapien er virksom og hjælpsom. Omvendt kan der i et terapeutisk forløb ske helt uventede ting som kan være decideret livsforandrende, selvom de ikke i udgangspunktet handlede om et tema der var i fokus. Så selvom vi i en hvis forstand bevæger os på  flydende grund - sådan er det med sindet - er potentialet stort.
Uddannelse, rådgivning m.m.
Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København. Jeg arbejder desuden som frivillig rådgiver i CSM (Center for Seksuelt Misbrugte). Jeg får løbende supervision, deltager i kurser og seminarer og er aktiv i forskellige faglige fora med fokus på psykologi, terapi og filosofi.
Psykoterapeut MPF
MPF betyder at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Foreningen optager kun medlemmer der har gennemgået en af foreningen godkendt uddannelse som psykoterapeut og som samtidig har en tilstrækkelig faglig og uddannelsesmæssig baggrund iøvrigt. I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel - det kan derfor være betryggende for den der opsøger terapi, at vide at der er tilstrækkelig faglig tyngde hos terapeuten. Se mere her
Faglig åbenhed
Jeg er fagligt meget nysgerrig og i princippet åben for alt der kan hjælpe den enkelte. Jeg betragter psykoterapi som et levende fag der kan hente inspiration fra mange sider. Denne åbne tilgang har jeg parallelt med en hvis jordbundethed, og hvad jeg betragter som sund skepsis overfor magiske enkeltpersoner og spritny mirakelterapi. Der findes masser af seriøs og velunderbygget teori og praksis i det psykologiske og terapeutiske felt, ofte udviklet gennem generationer - så der er en solid erfaring og teoridannelse at balancere nye teorier og forestillinger op imod.

Og så er der en meget vigtig menneskelig og relationel faktor i al samtaleterapi, som jeg beskriver nærmere under feltet "Praksis". Min kunstneriske baggrund spiller også en rolle for min faglighed, ligsom mit rådgivningsarbejde (for seksuelt misbrugte) tilbagevendende skærper min bevidsthed om at hjælp er mulig, også der hvor smerten er størst.
Etik
I det terapeutiske arbejde bør etikken, herunder den vigtige tavshedspligt, altid vægtes meget højt. Det har afgørende betydning, for både klienten, terapeuten og for faget - høje etiske standarder gør at vi kan arbejde tillidsfuldt sammen i et fortroligt rum.

Jeg gør mit yderste for at holde alle retningslinier som beskytter den enkelte klient - hvis du har spørgsmål i den forbindelse, er du altid meget velkommen til at kontakte mig.

Hvis du ønsker et overblik, følger jeg de etiske retningslinier som Dansk Psykoterapeutforening har formuleret, de kan læses her:  etikregler